Menu Sluiten

Kernwaarden

De leden van de vereniging Natu-Eco@Eu hebben in diverse gespreksronden de drie pijlers naturisme, ecologie, sociocratie uitgewerkt. Daardoor komt beter naar voren wat ieder precies bedoelt. Bij het concreet maken van uitgangspunten wordt duidelijk of je als woongroep bij elkaar gaat passen.


Balans tussen samen en een plek voor je zelf

We streven ernaar dat bewoners samen leven, maar zich ook terug kunnen trekken op hun eigen plek. Collectieve activiteiten kunnen spontaan ontstaan of worden georganiseerd, waarbij iedereen vrij is om mee te doen. Vanuit intrinsieke motivatie dragen bewoners hun steentje bij aan de groep. Dit kan door het inzetten van talenten, maar ook door de drive om zichzelf in iets te bekwamen. Iedereen gunt elkaar de vrijheid om zelf te bepalen wat hij of zij wil en kan bijdragen aan het collectieve aspect en iedereen laat elkaar onderdeel zijn van de groep.

Slim duurzaam wonen

De leden willen een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk bereiken, zonder comfort daarbij uit het oog te verliezen. De woningen zijn energieneutraal met natuurlijke en ecologische materialen. Door het slim delen zijn minder spullen nodig. Ieder krijgt de vrijheid om voor zichzelf te bepalen hoe duurzaam wonen en leven eruit ziet. We voelen ons medeverantwoordelijk voor aarde en maatschappij en we respecteren elkaars keuzes daarin. Juist door elkaar de vrijheid te geven in het duurzaam inrichten van het leven, kunnen we elkaar inspireren.

Besluitvorming op sociocratische wijze

In de vereniging gaan we uit van ‘evenwaardigheid’ (niemand is gelijk, maar ieders mening is evenveel waard). Besluitvorming gebeurt op sociocratische wijze, volgens de consentmethode. Het is een vorm waarbij alle stemmen meetellen. Van alle bewoners wordt gevraagd dat zij achter deze vorm staan, en bereid zijn zich te bekwamen in deze manier van besluitvorming door bijvoorbeeld het volgen van een training. Door te kiezen voor sociocratie zullen alle genomen besluiten het grootst mogelijke draagvlak kennen en het best doordacht zijn.

Zorgen voor elkaar

Vereniging Natu-Eco@Eu is geschikt voor mensen van alle leeftijden en elke samenleefvorm: voor alleenstaanden, gezinnen of stellen. Niemand wordt buiten gesloten. Bewoners zorgen voor elkaar en helpen elkaar waar nodig en waar mogelijk. Hierdoor kunnen oudere mensen langer zelfstandig wonen, en zal de zorgbehoefte dalen. Bij ziekte en andere zware levensgebeurtenissen zullen de buren waar mogelijk elkaar steunen en bijstaan.

Goede mengeling van mensen en hun talenten

De vereniging streeft naar een goede mix van bewoners, zowel in leeftijd, geslacht als in vaardigheden. Dit zal zorgen voor een goede balans, en creëert een sfeer waarin iedereen van elkaar kan leren en iedereen elkaar zoveel mogelijk aanvult. Leden zijn intrinsiek gemotiveerd om zich samen met en voor anderen te ontwikkelen.

Financieel onafhankelijk zonder winstoogmerk

Door de vereniging georganiseerde activiteiten worden aangeboden tegen een kostendekkende bijdrage. Kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen in een woongroep worden gedragen door alle bewoners. Opbrengsten zullen terugvloeien naar de bewoners om collectief verder te kunnen investeren en uitbouwen.