Menu Sluiten

Ecologie

Ecologie is de wetenschap die de wisselwerking tussen organismen, populaties, leefgemeenschappen, landschappen en hun omgeving (milieu) bestudeert. We zijn tegenwoordig sterk doordrongen van het idee dat mensen niet alleen verantwoordelijk zijn voor de eigen omgeving en het hier en nu, maar ook voor het ‘welzijn’ van de planeet en van toekomstige generaties.

Van ego naar eco

Ecologisch leven betekent dat je geen schade aanricht aan jezelf en je omgeving, én de gedane schade probeert te herstellen. Je begint bij de kleinste cirkel om je heen en naar draagkracht betrek je steeds grotere cirkels bij je handelen: jezelf, je gezin, buren, leefgroep, familie, landen, de aarde en verder. Met andere woorden: je streeft ernaar ecologisch duurzaam te leven.

William Vogt was in de jaren ’40 van de vorige eeuw een van de eerste natuurbeschermers die waarschuwden dat we moeten leren leven binnen de ecologische grenzen van onze leefwereld. Hij introduceerde twee nieuwe manieren van denken over het milieu:

  • het is niet slechts een plek die invloed heeft op zijn bewoners, maar milieu gaat over alle externe natuurlijke factoren die door de mens beïnvloed worden;
  • het draagvermogen van het wereldwijde milieu is een drempel waar geen enkele soort overheen kan stappen.

Innoveren of besparen?

Binnen de hedendaagse milieudiscussie gaan de oplossingen om tot een duurzaam ecologisch evenwicht te komen in twee denkrichtingen. De eco-modernisten ijveren voor innovatie en vernieuwing om de groeiende behoefte aan water, voedsel en energie op te vangen. Zij hebben een instrumentele kijk op de natuur en waarderen een vorm van vrijheid. De consuminderaars pleiten voor besparing en een eenvoudige levensstijl om het bestaande draagvermogen van de aarde niet te overschrijden en waarderen een vorm van gemeenschap. Hun motto is: reduce, reuse and recycle.

Ecologisch leven betekent voor mij eenvoudig wonen in verbinding met mijn zelf, met elkaar en met de natuur. Daarbij hoort zelfvoorziening om uitputting van de aarde en van alle levende wezens te voorkómen. Zo kunnen we allemaal genieten!
Riëtte