Menu Sluiten

Initiatieven

Er wordt vanaf de start van de vereniging gezocht naar locaties in drie landen: Nederland, Frankrijk en Spanje. Dit is ontstaan door de voorkeur van de pioniers voor een regio, omdat ze daar al met vakantie kwamen. Waar dan ook: we verwelkomen van harte nieuwe pioniers, die willen aansluiten bij een bestaand initiatief of zelf een nieuwe regio willen verkennen en mensen om zich heen verzamelen.

Stappen op weg naar een woongroep

Om een woongroep te vormen, zijn de volgende stappen nodig:

 1. Vorm een visie op wat je wilt bereiken.
 2. Zet een plan van aanpak met eisen en wensen op.
 3. Vorm via Natu-Eco@EU een initiatiefgroep en bouw die groep op.
 4. Maak een financieel plan en regel financiering.
 5. Zoek grond en combineer alles.
 6. Bouw, verbouw, richt in, werk uit wat je bij 1 wou bereiken.

 

Totdat een initiatiefgroep voldoende stabiele samenstelling, deskundigheid en constructieve samenwerking heeft, is het niet realistisch om vervolgstappen te zetten.

Rollen in een initiatiefgroep

Hoe meer rollen hoe makkelijker, zoals:

 • Iemand die de vergaderingen en structuur kan bewaken
 • Een persoon die als woordvoerder wil optreden
 • De vrijwilliger die de correspondentie voert, notuleert en archief voert en dergelijke
 • De persoon met verstand van financiën
 • Een netwerker uit de regio met contacten bij de overheid, makelaars, of iemand die zich daar op wil en kan richten
 • Iemand met kennis van ecologische bouwkundige zaken
 • Vrijwilliger(s) met kennis van off-grid wonen / zelfvoorzienend wonen
 • Iemand met kennis van energiezuinige ontwikkeling
 • De organisator van allerhande activiteiten en bijeenkomsten om een goed team te worden
 • Ervaringsdeskundigen op het gebied van biologische / ecologische landbouw en het beheren van verenigingsterreinen.

Onderlinge band versterken

Naast alle deskundigheden in een initiatiefgroep zijn de onderlinge band en goede sociale verstandhoudingen enorm belangrijk. De groep zal via veel bijeenkomsten moeten groeien naar een vriendengroep om samen de schouders onder een groot project te kunnen zetten als de kans zich echt voordoet.

Eigenlijk wordt een initiatiefgroep een centraal overleg, dat samenwerkt met allerlei kleine commissies waarin diverse actieve mensen deelaspecten uitwerken. Dat is allereerst voor de eigen initiatiefgroep, maar kan zelfs voor de andere initiatiefgroepen handig zijn en zo helpen we elkaar binnen onze vereniging allemaal verder. Informatie-uitwisseling is en blijft belangrijk.

Deze kennis is gebaseerd op allerhande informatie, websites, bijeenkomsten en bezoeken van onze leden aan:

en websites van vele andere gelukte (ecologische) woonprojecten.

Concrete plannen

We hebben inmiddels de volgende initiatiefgroepen:

 • Flevoland (Oosterwold bij Almere). Contact kun je leggen met de pionier van dit traject: Edwin Roovers.
 • Zuid-Oost Spanje (Vera Playa en directe omgeving). Contact via pionier: Wiebe Anema.
 • Frankrijk. Hiervoor zoekt de vereniging een contactpersoon. Edwin Roovers neemt dit tijdelijk waar, en zal desgewenst betrokken blijven.
 • Bootgroep Canarische Eilanden: de deelnemers willen tijdens de speurtocht naar locaties wonen en varen op een boot. Contact via pionier: Lambert…….

Gemeenschappelijk Wonen kan niet georganiseerd worden door een projectontwikkelaar of door de overheid. Het moet vanuit toekomstige bewoners zelf komen.
Citaat ZOZ (de Omslag), gedeelde visie vanuit geslaagd project IEWAN

Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is succes!
Henri Ford (1863-1947), Edward Everett Hale (1822-1909)