Menu Sluiten

Lidmaatschap

Onze vereniging draait op de actieve deelname en bijdragen van leden. Zonder dat ontstaan woongroepen simpelweg niet. En om te kunnen wonen in een van onze toekomstige woongroepen is lidmaatschap van de vereniging vereist. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Onze vereniging biedt

  • Een plaats voor jouw ideeën en medewerking
  • Een startplek voor de ontwikkeling van gelijkgestemde woongroepen
  • Contactmogelijkheden met serieuze gegadigden voor een woongroep
  • Directe inspraak in de vormgeving (locatie, samenstelling) van woongroepen
  • Op basis van de ranglijst voorkeursrechten op instap in een woongroep
  • Een platform om kennis te vergaren en ideeën uit te wisselen
  • Toegang tot de groeiende informatie op het besloten deel van deze website
  • Directe participatie in de vereniging, de ontwikkelingen en bijeenkomsten. 

    ledenwervingsfolder

Duur en kosten

Het lidmaatschap van onze vereniging ga je aan voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Opzegging moet minimaal vier weken voorafgaand aan het einde van een kalenderjaar.

Contributie is € 40 per jaar
Inschrijving is € 30 eenmalig
Per huishouden hoeft maar één keer inschrijfgeld betaald te worden
Jeugdleden tot 25 jaar gratis
Lidmaatschap NFN is verplicht

De bedragen worden jaarlijks door de leden vastgesteld.

Aanmelden

Kan door een e-mail met naam, woonplaats, leeftijd en gender te sturen naar de secretaris. Je krijgt dan een inschrijfformulier per e-mail toegestuurd waarin uitgebreidere vragen staan over motivatie, woonvoorkeur, vaardigheden en mogelijkheden om bij te dragen aan de vereniging of aan een woongroep.

We hopen op een actieve inzet en enthousiasme, om uiteindelijk waar het om draait: je eigen woonomgeving volgens de verenigingsprincipes te bereiken.
Edwin