Menu Sluiten

Verenigingsvisie

Natu-Eco@Eu verenigt mensen die met elkaar willen wonen in harmonie met de natuur. Onze basis bestaat uit drie pijlers: naturisme, ecologie en sociocratie. Ons logo verwijst ernaar.

Natu-Eco@EU

Wie zijn we?

We willen samen leven en wonen met gelijkgestemden in een warme en prettige sociale omgeving, waar we onverplicht met elkaar actief zijn en voor elkaar klaarstaan. Maar er is meer…

Want we hebben elkaar gevonden vanuit het naturisme. Voor ons is naakt zijn normaal. Wij willen daarom ook op die manier vrij kunnen wonen. Geen verplicht naakt, maar wel tolerant naar ieder die op dat moment naakt wil zijn.

Naturisme gaat gepaard met respect voor de hele (natuurlijke) omgeving. We willen werken mét de natuur en niet er tegen. Daarom proberen we te wonen met een kleine ecologische voetafdruk in energieneutrale woningen, waarbij we een deel van ons eigen voedsel produceren. We passen hierbij kennis uit de ecologie toe.

In harmonie samen wonen betekent ook dat we harmonieus overleggen. We gebruiken daarvoor de werkwijze van de sociocratie, waarbij niet de meerderheid beslist, maar we de taken verdelen en net zo lang doorakkeren met elkaar tot ieder kan instemmen.

Ja, het zijn idealen … net zoals de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties zijn, waar we op onze wijze een steentje aan willen bijdragen.

Hoe werken we?

In onze vereniging is het de bedoeling dat het bestuur ‘licht’ bestuurt en dat de leden zelf samenwerken aan hun eigen toekomst, op basis van consensus. De oprichters van de vereniging zijn ervan overtuigd dat ze zelf zo willen leven en dat de leden dat van harte onderschrijven.

Het bestuur wil daarom wooninitiatieven van leden samenbrengen. De website is daarvoor een platform en heeft een bibliotheek, logboek, ledenpagina’s en forum. Wie een woongroep wil vormen, kan de volgende stappen zetten:

  • Vorm een visie op wat je wilt bereiken.
  • Zet een plan van aanpak met eisen en wensen op.
  • Vorm via Natu-Eco@EU een initiatiefgroep.
  • Maak een financieel plan en regel financiering.
  • Zoek grond en combineer alles.
  • Bouw, verbouw, richt in, werk uit wat je wilde bereiken.

Vereniging Natu-Eco@EU ondersteunt het traject zoveel mogelijk en verzamelt al doende kennis en ervaring voor weer nieuwe initiatiefgroepen.

Hoe ontmoeten we?

Als het weer wat warmer is, gaan we naar een evenement of organiseren we een bijeenkomst op een naturistenterrein. Klik hier voor informatie over geplande activiteiten. Mensen die willen meedoen, maar (nog) geen lid zijn van de vereniging, kunnen een e-mail sturen naar onze secretaris.