Menu Sluiten

Privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR) in werking getreden, ter betere bescherming van de privacy van de burgers. Als vereniging ontkomen we daar ook niet aan.

Maatregelen

Privacy is kort gezegd ‘het recht om met rust gelaten te worden en het recht om gegevens over jezelf te controleren’. Wij moeten als vereniging integer met alle gegevens van de leden omgaan en dit waarborgen om privacy te kunnen garanderen.

Wij hebben een analyse uitgevoerd, er is een rapportage aan het bestuur overlegd en er zijn besluiten genomen. Samen hebben we maatregelen genomen om de persoonsgegevens (mailverkeer, ledenadministratie, internetbeheer, websitebeheer, beheer van de facebookgroep, profielgegevens, onderzoeksgegevens) van iedereen die bij onze vereniging is betrokken goed te beschermen. De beheerders van onze vereniging zijn hierover geïnformeerd en staan voor de bewaking van de integriteit van hun werk en de vereniging

Rechten

Uitgebreidere informatie staat in de privacyverklaring. Hierin staat ook beschreven dat iedereen de mogelijkheid heeft om de eigen gegevens in te zien, te muteren en te (laten) verwijderen. Het bestuur neemt aan dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.


Nadere informatie of wensen of uitschrijven uit nieuwsbieven, emailgroepen? Stuur een e-mail aan de secretaris.