Menu Sluiten

Logboek

Activiteiten in 2020

Hier wordt bijgehouden wat we hebben gedaan als vereniging of specifieke woongroep in oprichting. De jongste datum staat bovenaan.

Juni
Op 21 juni (World Naked Hiking Day) is een groepswandeling gehouden in de Stille Kern, bij Zeewolde. Een korte oproep op Facebook leverde veel reacties op en zo verzamelden zich 23 mensen op de parkeerplaats. Na vijf minuten wandelen naar de uitkijktoren (afgesloten) was er niemand anders te zien en konden de kleren uit. Een aantal mensen wist de weg, waardoor er een mooie natuurlijke route is gelopen en de groep 3,5 uur (9 kilometer) onderweg is geweest. Heerlijk buiten de gebaande paden door de wildernis lopen en genieten. Een ultiem gevoel zo naakt door een natuurgebied te wandelen. Een prachtig zonnetje en prettige temperatuur zorgden voor een prima entourage en het bleek een leuke groep te zijn. Er werd volop onderling gepraat en leden benutten aanknopingspunten om de plannen in Nederland toe te lichten. Edwin heeft folders meegegeven. Er zijn nieuwe contacten ontstaan voor de vereniging. Afgesproken is om vaker met elkaar te wandelen. De aankondiging verschijnt op deze website en op Facebook.

Mei
Voor het eerst sinds de coronavergrendeling hebben leden van de vereniging elkaar in levende lijve ontmoet op een wandeling. Het was erg plezierig om na de wekelijkse zondagochtend zoomsessies elkaar in het echt te kunnen begroeten (op afstand). De wandeling was in De Stille Kern bij Zeewolde, waar ‘wildplukken’ op het menu stond. Riëtte weet daar veel van. We hebben van alles geproefd (madeliefjes, hoefblad, zuring) en we hebben vlierbloesems geplukt om pannenkoekjes mee te bakken (heerlijk). De zon was warm, het gras was droog, de vogels floten volop en de kleren gingen uit. Wat een fijne wandeling.

April
Er is een 360-graden animatie gemaakt van de plattegrond die de groep NL heeft gemaakt. Hierin zijn de wensen en eisen van de groep verwerkt, zoals het voedselbos, de sauna, de soort entree, de moestuin en de diverse formaten woningen. Zo’n visualisatie werkt inspirerend. Daarnaast heeft de groep NL een camping-te-koop bezocht in Ter Aar. Door zo’n concreet project, wordt ieder zich weer bewust van waar persoonlijke bezwaren liggen en waar je blij van wordt. Het hele plan moet wel klaar zijn als schets tenminste, want de concurrentie is groot. In Ter Aar waren andere kopers er sneller bij.

Gerard en Marina gaan ondertussen door met hun insteek om een oude boerderij te gaan bewonen, al of niet later om te vormen tot plek voor meer bewoners (erfdelen of erfhuren).

Maart
Nog net geen lente. De harde kern van Groep Nederland heeft een lang weekend gehad op Flevonatuur, samen in huisjes om elkaar echt goed te leren kennen. Ondertussen brak de coronacrisis uit. Het was een leerzaam weekend.

Een van de oefeningen teambuilding: spel samen een woord (in dit geval NUDIST)

Februari
Groep Nederland heeft een goede bijeenkomst gehad bij Gerard en Marina. We hebben een selectie van de huizen van de vorige keer bekeken en er zijn drie types losse huizen overgebleven waar meer mensen wel oren naar hebben. De prijzen vallen tegen, ook omdat ze vaak niet al geheel energieneutraal geleverd worden. Tevens zijn de gebruikte materialen niet altijd helemaal cradle-to-cradle, of afbreekbaar. Het was prettig om de speurtocht op internet met elkaar te doen. Anders zit je maar alleen thuis te zoeken en zie je steeds weer dezelfde huizen en bedrijven voorbij komen. Nu konden we meteen commentaar geven, kennis delen en selecteren. Een aantal huizen worden nader onderzocht. We hebben deze afspraken wie wat doet duidelijk op papier gezet.
Verder spraken we over sociocratie en wanneer we echte besluiten zouden gaan nemen. Een goede vergaderplanning hiervoor maken is noodzakelijk, zodat mensen kunnen kiezen of ze aan besluitvorming over dat specifieke onderwerp actief willen meedoen of niet.

Januari
Initiatiefgroep Nederland heeft een huiskamerbijeenkomst gehad in het mooie huis van Peter en Trees in Vlissingen en later in januari in het huis van Henk In Ouderkerk. Onderwerp van gesprek was onze financiële situatie. Allereerst bespraken we hoe ieder is opgevoed met geld, lenen, schulden, armoe, rijkdom, gierigheid, gulzigheid. Een fijne manier om elkaar beter te leren kennen. Groepen blijken in de praktijk te stranden op te grote verschillen hierin. Na een strandwandeling kwam aan de orde hoeveel ieder wil besteden aan een toekomstige woongroep. Hoeveel grond, welke prijs voor je woning en wat voor het gezamenlijke deel. Daardoor wordt het ook meer duidelijk of we in wooneenheden denken en rekenen of in personen. Er is verschil in vaste kosten die je per vierkante meter verrekent en vaste kosten die je per persoon of juist per eenheid omslaat en variabele kosten die per gebruik kunnen worden aangeslagen.

De huiskamerbijeenkomst in Ouderkerk ging vooral over welk soort huizen de voorkeur hebben. We hebben veel plaatjes bekeken. Het blijkt moeilijk om vast te stellen of we voor eenzelfde ontwerp gaan met variaties of dat ieder zijn eigen vorm kiest. Het concept Hobbithuizen zien de meesten niet zitten.
De ecodorpen die we tot nu toe voorbij zien komen zijn eenvormig, maar het zijn ook grotere groepen, waarbij pioniers de lijnen uitzetten en anderen aansluiten. Allen voelen de behoefte om concreter te worden. Een aantal personen krijgen een gerichte taak om onderwerpen uit te zoeken. Ook spraken we over hoe om te gaan op sociocratische wijze met mensen die niet bij de ontmoetingen (kunnen). Een goede vergaderplanning is daartoe onmisbaar.

Strand van Vlissingen

Activiteiten in 2019

December
Jan, Peter en Marina zijn naar een presentatie van Triodos geweest over CPO, dat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het was druk bezocht. Er was een groep Oosterwold, een bootgroep uit Rotterdam, drie families die een boerderij gingen kopen en splitsen, kopers van seniorenappartementen, een architect die een kerk ging verbouwen voor woonvormen. Peter heeft een inhoudelijk verslag gemaakt. Al napratend werd duidelijk dat we nog veel werk als groep te verzetten hebben, met name financieel. Net als wat bij Erfdelen ook al bleek. Je moet van te voren precies weten en vastleggen wat van iedere deelnemer wordt. Het is zeer raadzaam om met één procesbegeleider te werken en daarmee ook met één architect, één bouwer, één notaris en één financier. De mogelijkheden van Triodos werden helder. We kregen een goede indruk van deze bank. Ze financieren niet iets waarin ze niet geloven, of waarvan de risico’s te hoog zijn. De vakkennis is gedegen. Het nieuwe hoofdkantoor was net twee weken in gebruik. Prachtig gebouw, veel hout en gebouwd zonder over het budget heen te gaan, want dat is de bouwfilosofie van Triodos.

Triodos Hoofdkantoor Bron: Volkskrant

Oktober
Riëtte, Anne Hans, Gerard en Marina zijn naar een voorlichting geweest van Erfdelen.nl. Het was inspirerend en prettig te ontdekken dat we zelf goed op weg zijn. Marina werkt de stappen uit om te komen tot een erf en een vergunning in een plan van aanpak. We denken dat het zinvol is om een adviseur in te schakelen bij dit project. We hebben geleerd dat we ons financieringsplan eerst op orde moeten krijgen. Voor de groepsvorming betekent dit dat we met de billen bloot moeten (hihi) en ons eigen financiële gedrag en onze opvattingen over en relatie tot geld moeten bespreken. Als we daar niet in grote lijnen gelijk in staan, zal een groep uiteenvallen. Het gaat over gul, zuinig, gierig, verspilling, sparen, uitgeven, pound-foolish-penny-wise, schulden en rol, doel, betekenis van geld. Marina heeft lang geleden zo’n cursus gevolgd en zal in haar archief spitten op zoek naar de werkvormen die toen werden gebruikt.

April, Mei en Juni
Edwin is druk bezig geweest met verkennen van, overleggen en lezen over Oosterwold in Flevoland. Er zijn presentatie gegeven in Gravingen en op Chamavi. De publicatie hierover van onze vereniging in de bijlage van het blad UIT! van de NFN heeft reacties opgeleverd. Fijn te merken dat er wel belangstelling is voor ons concept. Met elkaar is het gebied verkend per auto en te voet. Prima om een indruk van de ontwikkelingen en de mogelijkheden te krijgen en om vooruit te denken richting het gebied dat we gezamenlijk zouden kunnen betrekken. Al lopend werden veel ideeën en woonwensen met elkaar gedeeld. Sommigen hebben hun eco-huis al helemaal in hun hoofd gebouwd, zo blijkt. Aanpassen aan een groep wordt dan lastiger, ook dat wordt ervaren. Uiteindelijk bleven er tien gegadigden over (exclusief partners) die Oosterwold wel zien zitten. Er kwamen heel veel vragen. Edwin heeft die verzameld en in de nieuwsbrief verwerkt.

Uitbouw van de vereniging in 2018

Er zijn veel acties gedaan: een marktonderzoek gehouden naar de woonwensen van de leden, een Facebookgroep gemaakt, nieuwsbrieven verzonden. Edwin en Wiebe met name hebben veel promotie-activiteiten uitgevoerd. Er zijn algemene ledenvergaderingen geweest, statuten gemaakt en een fraai logo. Een start is gemaakt met een website door Max. Gaandeweg zijn diverse naturistenterreinen (en de sauna’s!) bezocht. Kortom, alles wat nodig is om een vereniging van de grond te tillen. Heel veel werk is gedaan door het bestuur, met name Edwin en Wiebe. In het jaarverslag staat een overzicht van alle activiteiten, wel veertig bijeenkomsten en overleggen!
Door het jaar zijn daarbovenop maandelijks huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Leden hebben hier echter weinig op ingehaakt waardoor deze regelmatig vervielen. Verder zijn vaak uitnodigingen gedaan tot gezamenlijke deelname aan evenementen.

a. Initiatiefnemer Edwin is volop aan de gang geweest voor wat we zijn gaan noemen Natu-Ecodorp Oosterwold, een ontwikkeling in de Ontwikkelregio Oosterwold (Flevopolders). Op zaterdag 17 november 2018 heeft de lancering van dit initiatief plaatsgevonden. Een ruimte naast de ecologische markt bij de Kemphaan (Almere) bleek daarvoor uitermate geschikt. Edwin heeft de voorbereidingen gedaan (organisatie / inhoudelijke presentaties / promotie / presentatiepanelen / etc.) en de presentatie gegeven. Max was als lid van de vereniging aanwezig. Het aantal aanwezigen was beperkt, mede doordat twee mensen door privé omstandigheden verhinderd waren. De interactie was goed en er was veel waardering en respect voor het verrichte werk om tot deze bijeenkomst en de voorstellen te komen. Na afloop hebben we met een klein gezelschap een verkenning van een deel van het gebied Oosterwold gedaan, waarbij het enthousiasme van de mogelijke deelnemers verder toenam. Één persoon is na de bijeenkomst lid geworden en heeft zich zo bij het initiatief aangesloten. Einde 2018 staan 6 personen geregistreerd om deel te gaan nemen.

b. Binnen de vereniging is Lambert als initiatiefnemer gestart met een specifieke Bootgroep Spaanse Eilanden. Het is de bedoeling met een gezamenlijke boot bij de Canarische Eilanden een groep te vormen conform de principes van onze vereniging.

c. Er kwam in Frankrijk één prachtige en betaalbare optie voorbij, maar deze was al erg snel buiten beeld: Domaine Naturiste Le Mas Chouchet (Eymoutiers). De voorzitter heeft met de eigenaren van dit domein al enkele jaren contact en heeft hen dit jaar in de zomer geholpen. Eigenaren Frank en Tineke hebben in de zomer onverwacht (o.a. wegens ziekte) het domein te koop gezet. De interesse was zo groot dat Edwin niet meer kon opteren voor onze vereniging. Binnen 14 dagen waren er al serieuze gegadigden en in augustus was het gehele domein verkocht. De nieuwe eigenaren hebben het domein als private woonomgeving vanaf oktober 2018 in handen. Een gemiste kans.

Zoektocht in 2017

Natu-Eco@EU heeft Statuten, een Strategische Nota en een Basis Pan van Eisen opgesteld. Namens de vereniging is vooral de voorzitter bij ontwikkelingen in Nederland aan de gang geweest. De secretaris is in Spanje op speurtocht gegaan.

a. Camping Polderflora in het Groene Hart. Helaas bleek deze optie – ondanks de aantrekkelijkheid van de in werking zijnde camping en inkomstenmogelijkheden – zo dicht langs de doorgaande weg N11 te liggen dat Edwin en Renske samen besloten hebben hier geen verdere energie in te steken.

b. Nevengebied van afdeling Berkenwoude van Zon en Leven (Berkenwoude). Tijdens de ledendag op Berkenwoude is de optie opgeworpen om naast / op het terrein van Berkenwoude een gebied voor onze vereniging op te zetten. Renske en Eddy wisten geen nadere aansluiting te vinden of voorstellen met nadere uitwerking hiertoe uit te kunnen werken / aan te bieden.

c. Ontwikkelregio Oosterwold (Flevopolders). Edwin heeft op het evenement Tiny House Jamboree contact opgebouwd met een architect/ontwikkelaar en heeft met hen herhaald overleg gevoerd over de mogelijkheden in dit gebied. Men gaf aan ons initiatief te willen ondersteunen. Er moest daarom een initiatiefgroep gevormd worden. De inschrijving stond einde 2017 open.

d. Initiatief Immermoed (oorspronkelijk omgeving Ede). Drie initiatiefgroepen in de regio Ede waren bezig om een terrein van de overheid / defensie te verkrijgen om daar met enkele andere groepen een woonomgeving op te bouwen. Een extra woongroep namens onze vereniging zou daarbij kunnen inhaken. De inschrijving stond einde 2017 open voor onze leden.

e. In Zuid-Spanje is gezocht samen met een regionale makelaar. Er zijn twee bezichtigingen geweest. De eerste betrof een perceel in Montechelvo (vlakbij Oliva) en tussen Valencia en Alicante, de tweede bezichtiging betrof een perceel in Puerta Lumbreras (60 km van Vera Playa). Beiden percelen bleken in erg vervallen staat te verkeren. Wel met voldoende grond, 8 tot 16 hectares, maar niet bijster geschikt, door hun ligging en ongeschikt voor naturisme. Verder is bij beide opties heel veel werk te verrichten en is het niet mogelijk er al te wonen gedurende de werkzaamheden. Het lijkt in praktijk beter eerst een groep gegadigden te verzamelen en dan vanuit een vriendschappelijke band naar interessante percelen te zoeken.

f. Camping Naturiste Les Saules (Sussac), ruim 4 hectare. Voorzitter Edwin heeft veel overleg gehad over een overname en voortzetting van deze camping, met huisvesting van een woongroep. De eigenaren werkten mee, zagen zeker mogelijkheden en hebben veel informatie gedeeld. Enkele leden hebben het terrein bezocht. Edwin heeft daarnaast een stel Nederlandse partners gevonden die wilden investeren voor een fors bedrag. Deze partners moesten door privéomstandigheden afhaken. Vanuit onze leden hebben zich geen gegadigden gemeld om mee in te stappen. Daarmee werd deze optie onbereikbaar. De camping is verkocht aan anderen en werd in 2018 omgezet naar een textielcamping.

g. Domaine Naturiste Petits Fours (Les Busserolles). De Nederlandse eigenaar van dit domein van meer dan 20 hectares (inclusief een mini-camping en Chambre de Hôtes / Gîtes) wilde overleggen over de mogelijkheden om een deel van zijn terrein met ons te delen. Enkele leden en bestuursleden zijn bij hem langs geweest en hebben uitgebreid overleg gehad. Dat alles heeft tot op heden niet tot overeenstemming of start van een woongroep geleid.

h. Gîte bij Domaine Naturiste Le Mas Chouchet (Eymoutiers). De voorzitter heeft met de eigenaren van dit domein al enkele jaren contact. Er werd een aanbieding gedaan om langdurig (aanvang 1 jaar) de naastgelegen gîte te huren (met recht van koop op termijn) met de bijbehorende volle hectare vrije grond (te gebruiken voor landbouwactiviteiten). Verder werd aangeboden dat de bewoners vrij gebruik mochten maken van de faciliteiten en voorzieningen van het naastgelegen domein (inclusief sauna / hot tube / zwemvijver). Een mooie kans voor belangstellenden om zonder grote investeringen een start te maken. Hiervoor bleek bij de leden geen enkele interesse te bestaan.

Oprichting Vereniging Natu-Eco@EU in 2016

In 2014 is initiatiefnemer Edwin Roovers een discussielijntje gestart op een naturismeforum over naturistisch leven en wonen. Dit wist al snel interesse bij meer mensen op te wekken. In juni 2015 is een eerste ontmoetingsdag voor belangstellenden belegd. Nicolette Rijpsma en Wiebe Anema hebben toen aangehaakt als initiatiefnemers / kwartiermakers.
Vervolgens is in mei 2016 een oprichtingsvergadering belegd en is in juni 2016 een bijeenkomst geweest waar over de voorliggende concepten van statuten, reglementen, contributie en andere werkafspraken positief werd besloten. De drie initiatiefnemers werd verzocht – door alle aanwezigen op deze bijeenkomsten – om het eerste bestuur te vormen. Hiermee hebben zij ingestemd.
Daarna hebben de initiatiefnemers op 5 oktober 2016 bij Mr. Henri Marc Francois Neve te Leiderdorp de vereniging opgericht en is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.